Nádražní 26, 301 00 Plzeň
+420 379 302 302
rezervace@astory.cz
Zarezervovat
Storno podmínky
Zde naleznete storno podmínky, pro případ zrušení rezervace.
Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době dříve než do 45 dnů (včetně) před datem nástupu uvedeným v ubytovacím poukaze nebo v písemné objednávce, činí stornovací poplatek částku ve výši 15% z celkové ceny pobytu.
Dojde-li ke zrušeni objednávky pobytu v době od 10 do 45 dnů (včetně) před datem nástupu uvedeným v ubytovacím poukaze, činí stornovací poplatek částku ve výši 50% z celkové ceny pobytu.

Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 10 dnů před datem nástupu uvedeným v ubytovacím poukaze do dne nástupu (včetně), resp. nedojde-li k nástupu v tento den vůbec, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny pobytu.
Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen v případě vážné nemoci či úmrtí ubytovaného (nutno doložit).Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.

Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli.
V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani jeji poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
Pokud dojde ke splnění podmínek pro vráceni prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí a to do 45 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli). 

Pro více informaci kontaktujte recepci